KONTAKTY SK

Vyberte si, kde si vychutnáte deň

 

 

GASTRO CENTRÁL s.r.o.
sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SR
IČO: 50 615 599
Zápis: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 115879/B